تلگرام باز

ربات بریم بسکت برای تلگرام

ربات بریم بسکت برای تلگرام

توضیحات ربات بریم بسکت برای تلگرام :

این روبات همه ی خدمات سامانه ی بریم بسکت مثل روبات ثبت زمین بسکتبال، روبات ثبت نام، روبات عضویت،روبات اینستاگرام، روبات توییتر و اخبار و روبات ثبت نتایج بسکتبال خیابانی و روبات پیش بینی مسابقات بسکتبال NBA

اول باید تایپ کنی
بریم بسکت

  • راهنمای استفاده از خدمات بریم بسکت
  • راهنمای نصب اپ
  • راهنمای عضویت و لاگین
  • راهنمای اضافه کردن عکس های زمین ها
  • راهنمای انجام مراحل و ماموریت های مختلف
  • راهنمای ثبت نظرات درباره زمین و ریپورت زمین اضافه
  • راهنمایی ویدویی و آدرس کانال درباره محتوای آموزشی به صورت تصویری