تلگرام باز

ربات مبدل فایل ها برای تلگرام

ربات مبدل فایل ها برای تلگرام

توضیحات ربات مبدل فایل ها برای تلگرام :

 • یه ربات آوردم بهتون نایس
 • تبدیل استیکر به عکس و بلعکس
 • تبدیل ویس به اهنگ و بلعکس
 • تبدیل فیلم به گیف
 • تبدیل متن به ویس
 •  تبدیل متن به عکس
 •  تبدیل متن به استیکر
 •  هزارتا تبدیل دیگه…
 • مبدل استیکر به عکس و بلعکس
 • مبدل ویس به اهنگ و بلعکس
 • مبدل فیلم به گیف
 • مبدل فیلم به اهنگ
 • مبدل متن به ویس» فقط متن انگلیسی
 • مبدل متن به عکس
 • مبدل متن به استیکر