تلگرام باز

ربات تشخیص شخصیت

ربات تشخیص شخصیت برای تلگرام

توضیحات ربات تشخیص شخصیت برای تلگرام :

اگر احساس تنهایی می کنید و یا می خواهید دوستان جدید پیدا کنید از این ربات استفاده کنید . این ربات بر اساس شخصیت شما مناسبترین دوستان را به شما پیشها می کند.

این ربات از شما ۷۲ سوال می پرسد و پس از شناخت ویژیگی های شخصیتی شما دوستان جدیدی به شما پیشنهاد می دهد.

  • تشخیص شخصیت شما
  • پیشهاد دوستان جدید به شما بر اساس شخصیت شما